28 Januari, 2016

Bagaimana susun data mengikut urutan dalam MS Excel

Tutorial MS Excel untuk beginner:
Bagaimana untuk menyusun data atau item mengikut urutan dalam MS Excel

Selamat bertemu teman-teman.
Kali ini kita belajar bagaimana untuk menyusun data atau 'sorting' sama ada secara menaik atau menurun. Fungsi ini membolehkan kita menyusun senarai nama secara menaik (A-Z) atau sebaliknya. Juga, kita boleh menyusun nombor dengan nilai dari tinggi ke rendah (10-1) dan sebaliknya.

Untuk bahagian pertama tutorial ini, kita akan menyusun (sort) data untuk satu lajur (single column). Sebagai contoh, kita mahu menyusun senarai nama mengikut urutan menaik iaitu nama yang bermula huruf A akan berada disenarai teratas dan diikuti abjad seterusnya.

Lihat gambar 1 dibawah.

Gambar 1
Jika lihat pada gambar di atas, kita dapati urutan nama adalah tidak mengikut susunan. Jadi, dalam tutorial ini, kita akan menyusun urutan nama ini secara menaik.

Langkah 1:
Lihat pada gambar 2 dibawah. Pertama sekali, highlight cells seperti dalam kotak merah.

Gambar 2
Langkah 2:
Lihat gambar 3. Klik menu 'Home' seperti yang dibulatkan merah. Kemudian cari fungsi/ikon 'Sort & Filter' seperti yang ditunjukkan dalam kotak merah. Klik ikon 'Sort & Filter'.

Gambar 3
Langkah 3:
Lihat gambar 4. Pada drop down menu, pilih dengan mengklik menu 'Sort A to Z' seperti dalam kotak merah. Fungsi menu adalah untuk menyusun nama dari A kepada Z. Klik 'Sort Z to A' jika anda ingin menyusun data secara menurun iaitu dari Z ke A.

Gambar 4

Langkah 4:
Lihat gambar 5. Mesej seperti ini akan keluar kerana table kita mempunyai dua kolum padahal kita hanya menghighlight satu kolum sahaja. Kita teruskan dengan memilih radio button kedua seperti yang dibulatkan. Kemudian klik 'Sort'.

Gambar 5

Lihat gambar 6. Data (senarai nama) telah disusun dalam urutan menaik iaitu dari A kepada Z.
Gambar 6

Anda boleh mencuba untuk menyusun data dalam bentuk nombor dengan mengikuti langkah langkah yang sama seperti di atas.

Dalam tutorial yang akan datang, kita akan belajar bagaimana menyusun data dalam lebih dari satu lajur / kolum.

Mencipta urutan nombor atau abjad dengan mudah dalam MS Excel

Tutorial MS Excel buat beginner:
Bagaimana mencipta urutan nombor/abjad dengan mudah dalam MS Excel

Tutorial ini khas buat mereka yang masih baru atau dikira 'beginner' dalam ms excel terutama sekali murid-murid sekolah rendah/menengah.

Tutorial ini akan menunjukkan cara untuk membuat urutan nombor atau abjad dengan mudah dan pantas. Biasanya urutan ini dicipta sebagai nombor senarai dalam table. Lihat contoh dalam gambarajah dibawah.

Gambar 1
Bahagian yang ditanda dengan kotak merah adalah urutan nombor yang kita gunakan sebagai nombor senarai item dalam table kita. Bagi senarai yang pendek, iaitu kurang dari 10, mungkin tidak sukar untuk kita memasukkan satu persatu nombor senarai tersebut. Tetapi bagaimana jikalau nombor senarai kita mencapai hingga puluhan ke ratusan, tentu jenuh untuk memasukkannya satu persatu.

Jadi kita lihat disini cara yang mudah dan pantas untuk memasukkan nombor senarai dengan mudah.

Gambar 2
Langkah 1:
Lihat pada gambar 2. Mula-mula, anda perlu menaip urutan nombor 1 dan 2 masing masing ke dalam cell A3 dan A4 seperti yang dibulatkan pada gambar.
Gambar 3
Langkah 2:
Highlight cell di dalam kotak merah (cell A3 dan A4). Tak tahu bagaimana meng'highlight'??? Begini...Klik cell A3(1) dan tahan (jangan lepas klik) dan drag kursor ke cell A4(2).

Gambar 4
Langkah 3:
Letakkan kursor anda ke bucu seperti dalam bulatan merah sehingga kursor anda bertukar kepada '+'. Klik mouse anda tanpa melepaskannya dan kemudian drag kursor anda hingga ke cell yang anda ingin masukkan nombor urutan seperti yang ditunjukkan anak panah berwarna biru. Lepaskan klik anda dan nombor urutan akan secara automatik dimasukkan seperti dalam gambar 1 di atas.

Mudah dan pantas, bukan?

Anda bukan hanya boleh memasukkan urutan nombor tetapi juga huruf abjad (a-z) atau roman (i,ii, iii....). Anda boleh cuba.

02 Februari, 2014

Bagaimana untuk Mendarab dalam Excel

Bagaimana untuk Darab dalam Excel

Mendarabkan Nombor dalam Excel

Untuk bantuan dengan contoh ini, lihat imej di kiri.

Untuk mendarab dua atau lebih nombor dalam Excel anda perlu membuat formula. Perkara penting yang perlu diingat tentang formula Excel:

    formula dalam Excel sentiasa bermula dengan tanda sama dengan (= )
    tanda yang sama sentiasa pergi dalam sel di mana anda mahu jawapan untuk pergi
    tanda pendaraban dalam Excel adalah asterisk (*)

Gunakan Rujukan Sel Formula

Walaupun anda boleh menggunakan nombor secara langsung dalam formula , ia adalah lebih baik untuk menggunakan rujukan atau alamat sel yang mengandungi nombor yang anda hendak tambah.

Dengan menggunakan rujukan sel dan bukan data sebenar dalam formula anda, kemudian, jika anda perlu menukar data anda , keputusan formula akan mengemaskini secara automatik tanpa anda perlu menulis semula formula.

Menyediakan Formula Pendaraban

Sebagai contoh, mari kita ciptakan formula di E1 sel akan mendarab data dalam sel D1 oleh data dalam D2.

Formula kami: = D1 D2 *

Data kami:

    taipkan nombor 20 di dalam sel D1
    menaip nombor 10 di dalam sel D2

Langkah formula

Untuk mendarab 10 hingga 20 dan mempunyai jawapan yang muncul dalam sel E1 :

    Taipkan tanda yang sama dalam sel E1.

    Klik sel D1 dengan penunjuk tetikus.

    Taipkan tanda asterisk ( *) di E1 sel.

    Klik sel D2 dengan penunjuk tetikus.

    Tekan kekunci ENTER pada papan kekunci.

    Jawapan 200 seharusnya terdapat di dalam sel E1.

    Walaupun anda melihat jawapan dalam sel E1, jika anda klik pada sel yang anda akan melihat formula kami dalam bar formula di atas kawasan kerja.

Untuk mengembangkan formula anda untuk memasukkan operasi tambahan - seperti penolakan atau penambahan - hanya terus menambah operator matematik yang betul diikuti dengan rujukan sel yang mengandungi data anda.
.

Bagaimana Menolak dalam Excel

Menolak Dua Nombor dalam Excel dengan Formula


Menolak Nombor dalam Excel
Untuk menolak dua atau lebih nombor dalam Excel anda perlu membuat formula.

Dua perkara penting untuk ingat tentang formula Excel:

    Formula dalam Excel sentiasa bermula dengan tanda yang sama
    (=).

    Tanda sama sentiasa ditaip ke dalam sel di mana anda mahu jawapan untuk muncul.

Gunakan Rujukan Sel Formula

Walaupun anda boleh menggunakan nombor secara langsung dalam formula, ia adalah lebih baik untuk menggunakan rujukan sel nombor yang anda mahu menolak.

Jika anda menggunakan rujukan sel dan bukan data sebenar , kemudian, jika anda perlu untuk menukar data dalam sel sama ada , keputusan formula akan mengemaskini secara automatik tanpa anda perlu menulis semula formula.

Menyediakan Formula Penolakan

Sebagai contoh , mari kita mewujudkan formula E3 sel yang akan menolak kandungan sel E2 dari sel E1.

Untuk bantuan dengan arahan ini, lihat imej di atas.

Formula kami:

    = E1 - E2

Data kami:

    taipkan nombor 20 di dalam sel E1 dan tekan kekunci ENTER pada papan kekunci.
    menaip nombor 10 di dalam sel E2 dan tekan kekunci ENTER pada papan kekunci.

Langkah formula

Tolak 10 daripada 20 dan mempunyai jawapan yang muncul dalam sel E3 :

    Klik sel E3 dengan penunjuk tetikus untuk membuat ia sel aktif.

    Menaip tanda sama dengan (= ) dalam sel E3 untuk memulakan formula.

    Klik sel E1 dengan penunjuk tetikus untuk menambah rujukan sel formula selepas tanda sama.

    Taip sebuah tanda tolak (-) di dalam sel E3 selepas rujukan sel E1.

    Klik sel E2 dengan penunjuk tetikus untuk menambah rujukan sel formula selepas tanda tolak.

    Tekan kekunci ENTER pada papan kekunci.

    Jawapan 10 seharusnya terdapat di dalam sel E3.

    Walaupun anda melihat jawapan dalam sel E3, jika anda klik pada sel yang anda akan melihat formula kami dalam bar formula di atas kawasan kerja.

    Untuk menguji nilai menggunakan rujukan sel dalam formula , tukar nombor dalam sel E2 10-5 dan tekan kekunci ENTER pada papan kekunci.

    Jawapan dalam sel E3 automatik perlu mengemas kini kepada 15 untuk menggambarkan perubahan dalam data di E2 sel.

Untuk mengembangkan formula anda untuk memasukkan operasi tambahan - seperti tambah, darab, atau lebih larasan - hanya terus menambah operator matematik yang betul diikuti dengan rujukan sel yang mengandungi data anda.

Sumber:
About.com

Apakah Ms Excel

Apakah dia Microsoft Excel?

Excel adalah Program Hamparan Elektronik

Excel adalah program spreadsheet elektronik yang boleh digunakan untuk menyimpan , menyusun dan memanipulasi data.

Apabila anda melihat skrin Excel (rujuk contoh pada halaman ini) anda melihat meja empatsegi atau grid baris dan lajur . Deretan mendatar dikenal pasti oleh nombor ( 1,2,3 ) dan ruangan menegak dengan huruf abjad (A, B, C) ​​. Untuk ruangan di luar 26 , tiang dikenalpasti oleh dua atau lebih huruf seperti AA, AB, AC.

Titik persilangan antara lajur dan baris adalah satu kotak segi empat tepat kecil yang dikenali sebagai sel. Sebuah sel adalah unit asas untuk menyimpan data dalam spreadsheet. Kerana spreadsheet Excel mengandungi beribu-ribu sel-sel ini , masing-masing diberi rujukan sel atau alamat untuk mengenal pasti ia .

Rujukan sel adalah gabungan surat lajur dan nombor berturut-turut seperti A3 , B6, AA345 .

Jenis Data, Formula , dan Fungsi
Jenis-jenis data yang sel boleh memegang termasuk nombor , teks atau formula. Sama seperti dalam kelas matematik , formula yang digunakan untuk pengiraan yang biasanya melibatkan data yang terkandung di dalam sel-sel lain . Excel dan spreadsheet elektronik yang lain termasuk beberapa dibina dalam formula yang digunakan untuk tugas-tugas biasa dikenali sebagai fungsi .

Excel dan Data Kewangan

Spreadsheet sering digunakan untuk menyimpan data kewangan. Formula dan fungsi yang digunakan pada jenis data termasuk:

Persembahan operasi asas matematik seperti menjumlahkan lajur dan baris angka .
Mencari nilai-nilai seperti keuntungan atau kerugian.
Mengira pelan pembayaran balik untuk pinjaman atau gadai janji.
Mencari purata , maksimum, minimum atau nilai-nilai dalam julat yang ditetapkan data.

Kegunaan lain Excel

Operasi biasa lain yang Excel boleh digunakan untuk termasuk:

grafik atau carta data untuk membantu pengguna mengenal pasti trend data.
menyusun dan menapis data untuk mencari maklumat tertentu.

Maklumat yang mendapat dalam spreadsheet mudah boleh dimasukkan ke dalam persembahan elektronik , laman web, atau dicetak di luar dalam bentuk laporan .

20 Februari, 2012

Pengenalan kepada MS Excel

Apakah MS Excell | Pengenalan kepada MS Excel 2007 | Pengenalan kepada MS Excel 2010

 
Microsoft Excel (MS-Excel) merupakan program aplikasi spreadsheet (lembar kerja elektronik) canggih yang paling popular dan paling banyak digunakan pada masa kini. MS Excel banyak membantu kita dalam menghitung, menganalisa dan mampu mempersembahkan data dalam bentuk table. 

Data tersebut juga boleh dipersembahkan dengan menggunakan Bar, Grafik, Pie, Line dan banyak lagi. MS Excel 2007 dan MS Excel yang kita gunakan kini adalah merupakan pengembangan dari excel versi sebelumnya yang telah ditingkatkan fungsinya. Ini menjadikan spreadsheet ini lebih mudah, lebih fleksibel, lebih mudah diintegrasikan dengan program office.

Beberapa kemudahan dan kelebihan Excel adalah seperti berikut :
- menyimpan file dalam format XML.
- menggunakan Macro, solver, Add-Ins.
- mengimport data dari database perusahaan.
- menggabung dan mencari sel.
- kemudahan help.
- kemudahan autoSave.
- arahan Find dan Replace.
- menyembunyikan baris dan kolum.
- menampilkan Print Preview dan mencetak.
- mengurutkan(sorting) dan menyaring data.
- menjalankan arahan Undo dan Redo.
- mempunyai fungsi untuk menghapus dan memasukkan baris dan kolum.
- membuat grafik dalam pelbagai bentuk dan kemampuan untuk memformat grafik.
- fungsi pengeditan data di sel,seperti cut, copy, paste, spesial paste, dan delete.
- pelbagai fungsi pemformatan sel
- memiliki fungsi yang lengkap untuk bidang matematik, statistik, logik, kewangan, referens, waktu, dan teks.